Voor zorgverleners

Een medication review is een gestructureerde, kritische evaluatie van de medicatie van een patiënt met als doel een objectieve zoektocht naar een overeenkomst met de patiënt.

Wat is een medication review?

Klik hier voor een beschrijving en de verschillende types van medication review

Zorgverlener icoon

Aanbod apothekers

Klik hier voor het opleidingsaanbod en informatie over het MFO

Aanbod artsen

Klik hier voor meer informatie over het Medisch Farmaceutisch Overleg (MFO)

Wat is een Medication review?

Een medication review (MR) is een gestructureerde, kritische evaluatie van de medicatie van een patiënt met als doel: 

 • De optimalisatie van medicamenteuze therapie 
 • Het minimaliseren van het aantal geneesmiddel gerelateerde problemen (GGP’s)
 • Het vermindering van verspilling
 • Het bevorderen van de therapietrouw

Door goede samenwerking tussen (huis)arts en apotheker kan een medication review succesvol verlopen. 

Andere namen voor medication review zijn ook wel medicatiebeoordeling of medicatienazicht

Er zijn verschillende positieve resultaten van een medication review:

 • Er wordt een overzichtelijk medicatieschema, inclusief alle OTC-medicatie en supplementen opgemaakt.
 • Er wordt nagaan of de patiënt last heeft van ongewenste effecten.
 • Relevante geneesmiddelinteracties worden opgespoord en aangepakt. 
 • Praktische problemen komen aan bod zoals het gebruik van inhalatiesystemen, het delen van tabletten …

Om een medication review grondig uit te voeren is er informatie nodig. Eerst en vooral wat de patiënt is komen afhalen in de apotheek, de medische voorgeschiedenis en klinische parameters uit het medisch dossier, maar ook hoe de patiënt zelf staat tegenover zijn behandeling. Afhankelijk van het type medication review worden de patiënt en de huisarts nauwer betrokken en worden er meer (klinische) gegevens meegenomen in de review. 

Types Medication review

Medication review type 1 

 

 • Op basis van medicatiehistoriek van de patiënt
 • De apotheker gaat na of er verschillen zijn tussen de voorgeschreven geneesmiddelen en de geneesmiddelen uit de medicatiehistoriek.
 • Bij afwijkingen voert de apotheker op een correcte manier het voorschrift uit met zo nodig specifieke handelingen zoals het contacteren van de arts. 

 

Medication review type 2a of Medication Use Review (MUR)

 • Op basis van medicatiehistoriek én gesprek met de patiënt. 
 • De medication review gaat de therapietrouw na door de patiënt specifiek te bevragen over zijn medicatiegebruik.
 • Wanneer de patiënt en/of de apotheker problemen ondervindt, worden deze besproken en de apotheker geeft de patiënt de kans om vragen te stellen.

Medication review type 2b

 

 • Op basis van medicatiehistoriek én klinische gegevens van de patiënt.
 • Deze focust zich ook op de therapietrouw maar deze medication review houdt geen gesprek met de patiënt in. 

Medication review type 3 of klinische review

 • Op basis van medicatiehistoriek, klinische gegevens én gesprek met de patiënt.
 • De (huis)arts is tevens betrokken bij deze medication review. 
 • Dit type is de meest volledige vorm van medication review die in België uitgevoerd kan worden. 

Hoe ziet een Medication review type 3 eruit?

Het kwalitatief uitvoeren van een medication review is niet eenvoudig. Daarom is het vastleggen van een duidelijk gedefinieerd proces belangrijk. We baseren ons momenteel op de KNMP-richtlijn Medicatiebeoordeling. Deze richtlijn heeft vijf stappen bepaald die de apotheker dient te doorlopen om op een correcte manier een medication review uit te voeren. 

De afbeelding geeft een duidelijk overzicht van deze verschillende stappen weer.  Het is een standaardgegeven waarrond elk land zijn eigen richtlijnen opstelt en zo de apotheker op weg helpt om een goede medication review uit te voeren.

medication review type 3

Aanbod Apothekers

Medication review is een uitermate interessante dienst die je als zorgverlener dichter bij je patiënten brengt.
Wil je er graag mee aan de slag? Ontdek hier ons aanbod:   

Opleiding medication review type 2A (MUR)

 • Informatie rond GGG medicatienazicht, de terugbetaalde dienstverlening vanaf 1 april 2023
 • 3 praktische webinars 
 • Opnames ook beschikbaar
 • In samenwerking met IPSA, APB en Ophaco

Medicatienazicht Advanced 

 • Combinatie van digitaal en live lessen, interactief aanbod
 • Leer op een praktijkgerichte manier MR type 3 uit te voeren in jouw apotheek. 

Opvolgtraject medication review type 3

 • Exclusief voor apothekers die eerder de basisopleiding MR type 3 volgden. 
 • Unieke combinatie van kennisverwerving en een project. 
 • Ontvang een vergoeding voor het uitvoeren van MR’s in jouw apotheek.
 • Inhoudelijke en praktische begeleiding tijdens het hele project.  

Medisch Farmaceutisch Overleg (MFO)

Aangezien samenwerking tussen huisarts en huisapotheker essentieel is bij een medication review type 3, is een medisch farmaceutisch overleg (MFO) de ideale manier om medication review te implementeren. Dit kwaliteit bevorderend programma heeft als belangrijkste doel apothekers en artsen te leren samenwerken rond medication review type 3.

Waarom zelf een MFO organiseren? 

 • Leer je lokale collega apothekers én artsen beter kennen
 • Volledig geaccrediteerde opleiding 
 • Maak lokaal echt het verschil
 • Ontvang hiervoor een aantrekkelijke financiële tegemoetkoming

Schrijf je hier in om op de hoogte gebracht te worden van nieuwe opleidingen, onderzoek of anders nieuws rond medication review!

PS: Elke 50e inschrijving krijgt €50 korting op een van onze medication review opleidingen!

Wij sturen nooit spam!
Lees onze privacy policy en cookiebeleid voor meer info.