Terugbetaling voor medicatienazicht!

Vanaf 1 april 2023 zal er een terugbetaling zijn voor medicatienazicht, meer bepaald type 2a medicatienazicht. Hierbij zal de apotheker met alle gegevens waar hij/zij in de apotheek over beschikt en een patiëntengesprek de medicamenteuze […]

Read More